Drymat - Metoda osuszania dopuszczona certyfikatami do osuszania zabytków

Zamek Królewski w Warszawie

Pomnik Historii i Kultury Narodowej - Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym 4. Budowla wzniesiona na skarpie wiślanej u ujścia rzeczki Kamionki. Niegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów - dzisiaj muzeum, ale także ośrodek edukacji, kultury i sztuki otwarty dla szerokiej publiczności, miejsce ważnych uroczystości państwowych. Jako rekonstrukcja wpisany jest, wraz z kompleksem Starego Miasta, na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Apartamenty Zamku zostały odtworzone zgodnie funkcją, jaką pełniły w czasach króla Stanisława Augusta (1764-1795). Odbudowano je dzięki ofiarności Polaków zamieszkujących w kraju i poza jego granicami. W zrekonstruowane w latach 1971-1984 mury wmontowano ocalałe fragmenty kamieniarki, sztukaterii, snycerki, relikty malowideł ściennych. Wnętrza wyposażono m.in. w uratowane z dawnego Zamku dzieła sztuki: obrazy Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, Marcella Bacciarellego, Jana Bogumiła Plerscha, rzeźby André Le Bruna i Giacoma Monaldiego, brązy Phillipe'a mł. Caffieriego, meble francuskie z drugiej połowy XVIII wieku. Ekspozycję wzbogacają dary państwa polskiego i rządów obcych oraz obiekty pochodzące z kolekcji prywatnych.

Podziemna zamku są pod opieką Systemu Drymat Drymat® 2030 EO+