Zasada Elektroferezy

Elektrofizyczne odwodnienie ścian i suszenie z zasadą elektroforezy. W wilgotnych ścian będzie sucho.

dzialanieelektroosmozy