Porównanie metod osuszania

Mokre i zawilgocone ściany zewnętrzne - wewnętrzne

Woda w piwnicy? Zalane mieszkanie? Wilgotne mury, podłogi i sufity? Urządzenia-system firmy Drymat zapewnią profesjonalne i skuteczne osuszanie gruntu i osuszanie ścian wewnętrznych!

Skąd wzięła się wilgoć i grzyb oraz w jaki sposób można się jej pozbyć? Jest to problem, bardzo często spotykany w starszych budynkach. Powodem tego jest przeważnie brak izolacji pionowej i poziomej w murach lub jej uszkodzenie. W efekcie najczęściej jedynym rozwiązaniem okazuje się osuszanie gruntów oraz samego budynku.
Problem ten dotyczy również nowych obiektów, gdzie błąd konstrukcyjny powoduje stałe podciągania wody w kanaliki powietrzne materiałów budowlanych, zwanych kanałami kapilarnymi (popularnie kapilary). Podciąganie kapilarnego polega na przyciąganiu wody przez ścianki porów. zdolność podciągania kapilarnego zależy od warunków gruntowych (rodzaj i układ warstw gruntu oraz ukształtowanie terenu, poziom wody gruntowej), rodzaju materiału i średnicy kapilar oraz składu chemicznego podciąganej kapilarnie wody.
Jedyną drogą, którą woda może przeniknąć z gruntu (w wyniku podciągania kapilarnego) do budynku, są ściany fundamentowe i podłoga na gruncie. Przyswajalność zależy tutaj głównie od porowatości materiału budowlanego. Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kanałów kapilarnych dochodzi w nich aż do 25 procent masy. Powoduje to, że mur w zetknięciu z wodą zachowuje się jak gąbka (podciąganie kapilarne).

 

Jaki jest koszt osuszania ścian wewnętrznych lub gruntu?

Co zrobić, aby mieszkać w domu suchym i zdrowym, jaki jest koszt osuszania ścian, jakie metody umożliwią skuteczne osuszanie gruntów i zabezpieczenie budynków? Wszystkie te działania wiążą się z remontami, hałasem i stale powtarzającym się pytaniem: co dalej?
Zrywać tapety, położyć regipsy czy też wręcz przeciwnie – pozbyć się ich?
Czy do cieplic budynek i wymienić drzwi i okna?
Czy może zbić tynki i zastosować środki grzybobójcze?

 

Porównanie innych metod osuszania budynków

Osuszanie ścian wewnętrznych oraz osuszanie gruntu można przeprowadzić na kilka podstawowych sposobów:

 

 • Iniekcja krystaliczna – metoda ta polega na wlewaniu roztworu środków chemicznych do otworów, poprzez które wnikają one w ścianę, ulegają krystalizacji, tworząc ostatecznie warstwę izolującą. Otwory te należy wcześniej wywiercić pod odpowiednim kątem do poziomu podłogi w odstępach co 10-15 cm.

Wadą takiego rozwiązania jest trudność uzyskania dokładnej i szczelnej izolacji, szczególnie w przypadku murów bardzo mokrych, grubych bądź niejednorodnych. Jeżeli ściana jest zawilgocona w dużym stopniu, pojawia się problemem z uzupełnieniem kapilar roztworem, ponieważ są one już wypełnione wodą zawierającą sól mineralną. Dodatkową niewiadomą jest tutaj trwałość takiej izolacji. Zastosowanie tego rozwiązania nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów.

Podcinanie fundamentów występujące w trzech wariantach:

 • Metoda wciskania blachy metalowej. Polega ona na wprowadzeniu nierdzewnej blachy falistej lub fałdowej prostopadle do lica muru. Dokonuje się tego za pomocą specjalnych pras lub młotów udarowych. W przypadku krótkich odcinków ścian i murów o grubości do 40 cm stosuje się młot pneumatyczny.
 •  Metoda ręcznego podcinania murów ceglanych poprzez wykuwanie cegieł. Podcięcia dokonuje się do grubości 60cm.
 • Metoda podcinania mechanicznego polega na poziomym przecięciu muru piłą łańcuchową, sznurową lub tarczową, ewentualnie strugą mieszanki cieczy o ciśnieniu 35 MPa z piaskiem kwarcowym.

Wymienione metody wiążą się z bardzo dużym nakładem prac, przez co koszt osuszania ścian może okazać się naprawdę wysoki. Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia z nieszczelną izolacją poziomą musimy podcinać również wewnętrzne ściany budynku. Należy tutaj także rozwiązać kwestię „ominięcia” instalacji elektrycznych, gazowych czy wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w budynku. Co więcej, jeśli w warstwie muru, którą chcemy podcinać, znajdują się kamienie, koszt przeprowadzenia prac zwiększa się, a jeśli występują w niej elementy metalowe przeprowadzenie prac jest niemożliwe. Metoda ta ma więc liczne ograniczenia, które należy zweryfikować pod kątem konkretnego obiektu.

Opisane metody mają jeszcze kilka wad. Zarówno przy w przypadku iniekcji, jak i podcinania, nie następuje osuszenie gruntów ani budynku, lecz zostaje jedynie odcięty dopływ wilgoci. Wilgoć, która już jest w ścianach zostaje tam zamknięta, aż do czasu jej usunięcia w wyniku procesu naturalnego wysychania. Jednak w pomieszczeniach nadal mogą rozwijać się grzyby oraz utrzymywać się zapach stęchlizny. Ponadto wszystkie te metody są metodami inwazyjnymi (czyli powodujące mechaniczną ingerencję w osuszane mury), które naruszają stabilną do tej pory konstrukcję budynku. Zastosowanie tych metod wiąże się oczywiście z wykonaniem dużej ilości prac "porządkowych".

 • Metoda ELEKTRO-FIZYCZNA bezprzewodowa- urządzenie do osuszania i usuwania wilgoci?

W jaki sposób elektrofizyczny system zastępuje izolację?
System niemieckiej firmy DRYMAT poprzez fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości nieustannie wypycha wodę z fundamentów, co jednocześnie blokuje możliwość ponownego podciągania kapilarnego.

DRYMAT SYSTEME osusza mury, a po wysuszeniu nie pozwala na ich powtórne zawilgocenie (sole zawarte w wodzie krystalizują zamykając kanaliki), tworząc i jednocześnie zastępując izolację. Dodatkowo koszty osuszania są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do metod tradycyjnych.

Jaki jest koszt urządzeń?
Ilość oraz wartość urządzeń, niezbędnych do osuszenia Państwa obiektu, określana jest indywidualnie dla danego obiektu przez naszego doradcę po uwzględnieniu wymiaru budynku/pomieszczenia, grubość zewnętrznych i działowych ścian, stopnia zawilgocenia, i zasolenia, użytych do budowy materiałów itp.

Drymat udziela odpowiedzi i pomaga. Prawie żadnych prac budowlanych
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Osuszanie Mikrofalowe – Bardzo kosztowne i pracochłonne. Można w ten sposób osuszać głownie punktowo i tylko ściany, mury i podłogi, do których jest dostęp z obydwu stron. Po jednej stronie trzeba zamontować nadajnik mikrofalowy po drugiej ekran.
METODY TEJ NIE POLECAMY

 •  Przy zbyt szybkim ogrzaniu muru, woda zamieniona w parę może uszkodzić strukturę osuszanego muru,
 •  Wymaga kosztownych prac ziemnych w przypadku osuszania piwnic,
 •  Nie daje gwarancji długookresowego pozbycia się wilgoci.

 
Osuszanie Promiennikami Podczerwieni– Jak w przypadku Osuszania Mikrofalowego działa tylko punktowo.
METODY TEJ NIE POLECAMY

 •  Długi czas osuszania,
 •  Działa tylko punktowo,
 •  Nie daje gwarancji długookresowego pozbycia się wilgoci.

Osuszanie Kondensacyjne – Skuteczne w przypadku szczelnie zamkniętych pomieszczeń – Nie Polecamy.
Służy do osuszania : mebli , dokumentów książek ( w optymalnych warunkach osusza tynk – czas trwania minimum trzy miesiące w zależności od dostępu powietrza z poza danego pomieszczenia ) . Przy dostępie nowego powietrza z zewnątrz w naszych warunkach klimatycznych 60-80% wilgotności mało skuteczne , nie osusza murów , posadzek itp. ( zasięg tej technologii ogranicza ruch powietrza , czyli głównie tynk do 5 cm grubości ) – bardzo czasochłonne , ciągły pobór prądu , wymuszające zamkniecie – uszczelnienie pomieszczeń ( wyłączające te pomieszczenia z użytkowania).

Osuszanie Adsorpcyjne – Nie Polecamy.

O wiele skuteczniejsze od Osuszania Kondensacyjnego z uwagi na zamknięte powierzchnie pod-izolacyjne , jednak technologia ta polega na ruchu i dostępie powietrza , w związku z czym : Nie Osusza Murów i Posadzek ( powietrze nie wnika wewnątrz murów i posadzek , a jedynie w przestrzenie między nimi) .
Technologia hałaśliwa , czasochłonna i kosztowna ze względu na duże zużycie energii . Można stosować punktowo do osuszania powierzchni pod-izolacyjnych , nie nadaje się do osuszania budynków.