Bezinwazyjne osuszanie

Szanowni Państwo,

Jeśli mają państwo kłopot z wilgocią a standardowe rozwiązania uważacie za zbyt inwazyjne, drogie oraz często nieskuteczne, proszę zapoznać się z ofertą firmy Drymat, dzięki nim problem mokrych murów czy budynku zniknie bezpowrotnie.

Metoda osuszania i zabezpieczania ścian stosowana przez firmę Drymat jest obecnie najskuteczniejszą, bezinwazyjną metodą osuszania murów czy budynków. Jednocześnie jest ona w pełni bezpieczna dla człowieka oraz procesu budowlanego, stosuje się ją nawet w szpitalach.

Inne firmy obiecują, my gwarantujemy – Wystarczy zapoznać się z naszymi Referencjami.

Co to za metoda? Jest to Elektro-Fizyczne osuszanie. Zasadę działania pokrótce pokazuje poniższa animacja:
Zasada Elektroferezy

Metoda ta polega na polaryzacji pola w murze, a tym samym odwróceniu ruchu kapilarnego wody - wilgoć wróci do ziemi. Urządzenia firmy DRYMAT, montowane są na stałe w miejscu centralnym tak, aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt.

Urządzenia aktywnie odsalają ściany i fundamenty spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej. Dodatkowo w trakcie ELEKTRO-FIZYCZNEGO osuszania budynku zapobiega się dalszemu rozwojowi grzybów, bakterii i glonów.

Analizując proces kapilarności, wypracowaliśmy sprawdzony system osuszania budynków. Urządzenie permanentnie wysyła sygnały o ustalonym promieniu na falach długich. Mają one za zadanie krótkoterminowe „powiększenie” matematycznego kąta pomiędzy atomami tlenu i wodoru. Wytwarza się w ten sposób pole magnetyczne wzmacniające dodatnie cząstki atomu wody, co powoduje, że ujemnie naładowane podłoże przyciąga wodę i odprowadza ją do ziemi. W ten sposób bezinwazyjnie wytwarza barierę, która we współpracy z pionierską metodą odsalania (proces zobojętniania, dzięki któremu sól staje się nierozpuszczalna i nie zatrzymuje wody) zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody.

System Drymat, to urządzenie Niemieckiego producenta charakteryzujące się kompleksowym działaniem, zapewnia bowiem osuszanie, odsalanie, a także stworzenie powłoki ochronnej (izolacja pionowa i pozioma) dla Twojego domu. To pierwsza na świecie technologia o tak szerokim spektrum działania. Osuszanie budynków, przy pomocy tej metody można zastosować do każdego rodzaju konstrukcji murowanych. System jest bezinwazyjny, dlatego też, do wykonania powłoki nie ma potrzeby prowadzenia odwiertów, czy też innych prac, z którymi wiąże się gruz i pył budowlany. Gwarantujemy, że statyka budowli nie zostanie naruszona a zostaną osuszone nawet piwnice, lochy oraz miejsca trudno dostępne.

W ten sposób osiągamy z reguły stan suchy w ciągu 6 do 36 miesięcy – powstaje przez to przyjemna atmosfera mieszkania a koszty ogrzewania spadają nawet o 65%. A jeżeli wynik nie przekonywałby Państwa jednoznacznie, otrzymacie Państwo swoje pieniądze w całości z powrotem. Bez żadnego ale! Drymat® System oraz wszystkie procesy i przebiegi certyfikowane są zgodnie z Euras Cert ISO 9001.

Przyczyny zawilgocenia można podzielić na kilka grup:

• zawilgocenie technologiczne
• zawilgocenie kondensacyjne, powstałe wskutek:
    - błędów w sztuce budowlanej
    - niedostatecznej izolacji termicznej przegrody
    - niewłaściwej eksploatacji budynku
• starzenie się – zmiana właściwości materiałów i zabezpieczeń.
• zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub zaniedbanie elementów systemu drenaży i melioracji.
• penetracja murów wodą deszczową.
• zalanie budynku (awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, dachu, rynny, wody opadowe, powódź, itp.)
• brak lub zużycie izolacji pionowej (wody gruntowe, opady)
• brak lub zużycie izolacji poziomej (podciąganie kapilarne)

 

Na budynki zabytkowe istnieje możliwość uzyskania zniżki.

Budynki mieszkalne 8% Vat

Budynki publiczne 23% Vat

Pomiar wilgotności, dojazd i montaż w cenie

Istnieje możliwość zakupu urządzeń w leasing.

Gwarancja producenta 25 lat na urządzenia

Drymat® pracuje zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami nauk ścisłych (przyrodniczych) – spisanymi w austriackiej Ö-Norm 3355-2*.