Czym jest ruch kapilarny (w kontekście osuszania)?
beforeafter

Unikalne systemy osuszania budynków

Inni obiecują, my gwarantujemy

Czym jest ruch kapilarny (w kontekście osuszania)?

Ruch kapilarny wilgoci (pochodzącej z wody gruntowej) w murze jest to wnikanie wody ku górze poprzez pory muru. Przy tym w murze o węższych porach woda podciągana jest wyżej niż w murze o porach szerszych. Dzieje się tak, ponieważ wspomniane zjawisko kapilarne wymaga przeciwstawienia się sile grawitacyjnej, a w węższych porach pojawia się większa siła skierowana ku górze, pochodząca z napięcia powierzchniowego wody. Kapilarność nie jest najczęstszą przyczyną zawilgocenia muru, jednakże i tak duża liczba budynków może być narażona na zawilgocenie spowodowane przez zjawiska kapilarne.

Woda gruntowa podciągana jest kapilarnie w murze najczęściej poprzez warstwy zaprawy murarskiej. Z zaprawy może ona przechodzić do cegieł, a w górnej warstwie przenikania wody może gromadzić się pochodząca z niej sól. Sól ta powoduje dodatkowe zawilgocenie muru przez swoją higroskopijność i wchłanianie wody z otoczenia. Dlatego przy osuszaniu muru z wilgoci podciąganej kapilarnie należy usunąć zasolony tynk, ponieważ bez tego osuszanie nie będzie efektywne.

Wysokość, na którą woda od ziemi może podejść do góry, zależy od kilku czynników. Wśród nich najważniejsze są struktura porów (czyli ich szerokość) i szybkość parowania wody z powierzchni muru. Pory średniej wielkości są przyczyną podnoszenia się wilgoci na wysokość około półtora metra. Jednakże w miejscach o niskim parowaniu (na przykład pomalowanych farbą olejną, co wytwarza nieprzepuszczalną membranę) woda może podejść nawet na wysokość ponad dwóch metrów.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Wypełnij w celu uzyskania informacji