Kościół w Jutrosinie

Kościół Świętej Elżbiety w Jutrosinierzymskokatolickikościół parafialny w Jutrosinie. Świątynia została wybudowana w stylu neoromańskim według projektu Tomasza Pajzderskiego w latach 1900-1902. Obiekt wzorowany na katedrze w Spirze. Fundatorem i kolatorem świątyni był książę Zdzisław Czartoryski ze Starego Sielca. Wewnętrzne ściany /kościoła/ budowli posiadają polichromię namalowaną w latach 1906-1908 przez Antoniego Procajłowicza.

Budynek kościoła jest pod stałą opieką Systemu Drymat.