Oględziny – Analiza

Mokre ściany zewnętrzne i wewnętrzne , podłogi i sufity znów będą suche.

Przyczyny zawilgocenia można podzielić na kilka grup:

 • zawilgocenie technologiczne
 • zawilgocenie kondensacyjne, powstałe wskutek:
 • błędów w sztuce budowlanej
 • niedostatecznej izolacji termicznej przegrody
 • niewłaściwej eksploatacji budynku
 • starzenie się – zmiana właściwości materiałów i zabezpieczeń
 • zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub zaniedbanie elementów systemu drenaży i melioracji.
 • penetracja murów wodą deszczową
 • zalanie budynku (awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, dachu, rynny, wody opadowe, powódź, itp.)
 • brak lub zużycie izolacji pionowej (wody gruntowe, opady)
 • brak lub zużycie izolacji poziomej (podciąganie kapilarne)

Metoda elektro-fizycznego osuszania sięga do zasady elektroosmozy – proszę obejrzeć sobie w odniesieniu do tego nasz film video. System Drymat jest przez to idealną metodą do długotrwałego usunięcia zwiększającej się kapilarnej wilgoci.

Reasumując: System Drymat zostanie u Was tylko wtedy zainstalowany, gdy szanse na sukces będą bardzo, bardzo wysokie. Na szczęście jest to regułą.

Dzięki osuszaniu za pomocą Drymat®System, mokre ściany zewnętrzne, wewnętrzne, podłogi i sufity znów będą suche. Zwiększająca się wilgoć w murach oraz ich osuszanie– wszystko to są tematy, w których profesjonaliści z Drymatu pomogą Wam: 888 855 533