Cena i Koszty

Po zapoznaniu się przez klienta z ekspertyzą zazwyczaj pada pytanie (żartobliwie): Ile to będzie kosztowało i czemu tak drogo? :) Ilość oraz cena urządzeń niezbędnych do osuszenia Państwa obiektu określana jest indywidualnie dla danego obiektu przez naszego technika. Wpływ na cenę końcową ma : wymiary budynku/pomieszczenia, grubość zewnętrznych i działowych ścian, stopień zawilgocenia i zasolenia budyku oraz użyte do budowy materiały. Warto posiadać plany budynku co ułatwia oszacowanie kosztów osuszenia. Jeżeli nie posiadają Państwo takich planów nasz technik dokona takich pomiarów budynku podczas oględzin.

Po podjęciu decyzji o zakupie Drymatu... czas na Montaż i opis faz osuszania!

Ile kosztuje produkcja urządzeń sterujących dla Drymat®System?

Jest wielu różnych oferentów, a nawet prywatnych majsterkowiczów, którzy próbują dotrzeć do pieniędzy Klientów za pomocą systemów, czasami nawet zupełnie bez zawartości (takie urządzenie składało się w rzeczywistości z jednego transformatora i z bezładnie zrolowanego drutu od dzwonka – koszt materiału poniżej 30 €). Takie urządzenie nie jest, nie było i nigdy nie będzie oferowane przez Drymat®System.

Jak może użytkownik odróżnić poważnego oferenta / dostawcę od tzw. „czarnej owcy”?

Jest w tym względzie kilka cech, które oferent powinien spełniać. I tak na przykład: Czy producent jest wystarczająco długo na rynku? Czy produkt skontrolowany został przez akredytowaną placówkę pod kontem działania osuszającego mury? Czy metoda osuszania murów zawarta jest w normie Unii Europejskiej dotyczącej renowacji zasobów?

System Drymat® EO+ spełnia wszystkie te warunki i każdy zainteresowany może – po uprzednim zgłoszeniu – przyjrzeć się naocznie miejscu produkcji firmy Drymat jak również wszystkim stosowanym materiałom. W tym względzie oferujemy również regularne oprowadzanie po naszym miejscu produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy wykorzystać nasz formularz kontaktowy.

Urządzenie sterujące Drymatu, z najnowocześniejszą technologią RSC-Chip, wyświetlaczami LCD, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym oraz z wysokiej klasy elementami montażu powierzchniowego (SMD)* – wszystko MADE IN GERMANY. Każdy pojedynczy element zbudowany został zbudowany zgodnie z Normą przemysłową Klasa 3 (norma DIN). Oznacza to maksymalną możliwą klasę jakości w produkcji przemysłowej zgodnej z normą DIN. Montowane są tylko wysokiej jakości elementy montażu powierzchniowego (SMD)* o najwyższej stałości cieplnej, które posiadają najwyższą stabilność cieplną i stosowane są na przykład w technologii lotów kosmicznych oraz w technologii implantacji (implantaty medyczne). Tylko Drymat® Systeme może zaoferować swoim Klientom 25-letnią gwarancję na urządzenia bezobsługowe Drymat®.

Celem doświadczenia jest stworzenie za pomocą odpowiedniego testu przybliżonych warunków (imitacji) starzenia się elektronicznego urządzenia Drymat M2030 przez okres 30 lat. Test na starzenie się przeprowadzony został w oparciu o normę DIN EN 61709: „Elementy konstrukcyjne elektroniki, niezawodność, warunki (wartości) referencyjne (odniesienia) dla wskaźnika awaryjności oraz modele obciążeń do przeliczeń”, z uwzględnieniem równania Arrheniusa.

Dzięki wysoko rozwiniętemu systemowi samo-diagnozy wszystkie informacje wyświetlane są w formie wiadomości na wyświetlaczu LCD. Zastosowano tu najnowocześniejszą technologię RSC-Chip. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jest proste i komfortowe. Dodatkowo specjalny system zabezpieczeń powoduje, że urządzenie wyłącza się, jak tylko w przewodzie zasilania wystąpi zbyt duże napięcie (na przykład na skutek uderzenia pioruna). Wbudowana automatyczna samo-ochrona, która nigdy nie wymaga wymiany bezpiecznika. A przy tym jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi inżynierami – każda, najmniejsza nawet innowacja, która przyniesie nam korzyści wobec konkurencji na rynku, jest w krótkim czasie stosowana w praktyce – wyłącznie wysoko umotywowani lokalni specjaliści prowadzą badania i tworzą ze sobą zgrany zespół, sprawnie stosują innowacje techniczne w praktyce. (Wasza korzyść działa na naszą niekorzyść: Czasami nie nadążamy z dodrukiem i aktualizacją naszych druków i pism). Gdy jakieś urządzenie sterujące zostanie już w końcu wyprodukowane, to długo nie oznacza to jeszcze końca sprawy: Każda platyna zostaje jeszcze raz prześwietlona i zbadana laserem optycznym – tylko w ten sposób możemy z czystym sumieniem udzielić naszemu Klientowi w całej Europie tak długiej gwarancji.

Aby móc zagwarantować metodę produkcji o wysokiej jakości, zlecamy produkcje wszystkich naszych systemów w firmie TURCK DUOTEC GmbH. To niemieckie rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 2.650 pracownikami na całym świecie jest od 1965 roku dostawcą sensoryki, technologii interfejsów i technologii Feldbus.

Przez stale rosnące ceny na rynkach światowych koszty nabycia dla tych wybranych materiałów są tu niestety bardzo wysokie, i dlatego także tu jesteśmy zależni od aktualnych dziennych cen surowców. Radzimy jednak, aby nie szukać oszczędności tam, gdzie ich nie ma.

*Angielskojęzyczne określenie surface-mounted device (SMD, po polsku: element przystosowany do montażu powierzchniowego) jest pojęciem specjalistycznym z elektroniki, Elementy te (takie, jak oporniki, kondensatory, kwarce, diody, cewki lub układy scalone) nie mają żadnych połączeń drutowych, lecz są lutowane za pomocą przewodzących powierzchni stykowych bezpośrednio na płytkę obwodu drukowanego (podzespół płaski). Służąca do tego technika to właśnie montaż powierzchniowy (po angielsku: surface-mounting technology, SMT). Źródło: wikipedia