Jak powstaje wilgoć?

O procesie powstawania wilgotnych ścian.

Blokady przeciwwilgociowe tracą po latach swoją skuteczność lub nie występowały może nigdy w wymaganym wymiarze. Jest wiele, po części bardzo drogich metod, późniejszego, dodatkowego uszczelniania domów. Są one trudne do stosowania i często sukces kryje w sobie różne rodzaje ryzyka. Najczęściej już po niewielu latach stary problem pojawia się na nowo.

Na przestrzeni lat do murów przedostają się razem z wodą z gleby rozpuszczone w niej sole. Sole te powodują, że woda staje się zdolna do przewodzenia prądu, przez co w murach powstaje pole elektrostatyczne. Dzięki siłom kapilarnym wspomaganym dodatkowo przez owo pole woda „wchodzi” na mury, gdzieniegdzie do znacznych wysokości.

Wilgoć penetrująca w materiale budowlanym powoduje:
osłabienie właściwości termoizolacyjnych, co powoduje zwiększenie kosztów ogrzewania,
rozwój grzybów i pleśni, które nie tylko negatywnie wpływają na budynek, ale też mają wpływ na zdrowie człowieka,
w okresie zimowym, wilgoć w murze może doprowadzać do destrukcji muru, spowodowanej cyklami zamarzania i rozmarzania wody,
wraz z wilgocią dostaje się sól, która powoduje odpadanie tynków, pękanie powłok malarskich, a nawet wykruszanie się i odpadanie całych fragmentów muru.

Dokładnie w tym momencie zaczyna się działanie systemu Drymat®:

Drymat stosuje elektronicznie sterowaną bezdotykową metodę. Wytwarzane jest pole magnetyczne, które wzmacnia dodatnie części molekuł wody. Prowadzi to do tego, że woda przyciągana jest przez ujemnie naładowaną ziemię i mur oddaje wilgoć do otaczającej go gleby.
Metodę tą da się zastosować przy każdym rodzaju muru. Ponieważ nie zostają przy tym uszkodzone elementy budowlane, metoda ta zyskuje coraz więcej zwolenników. Nasi specjaliści budowlani nie przyczyniają się do powstawania brudu i zachowana zostaje w oryginalnym stanie statyka budynku. Metodą tą bardzo prosto mogą być osuszane nawet piwnice i stare sklepienia.
Przy ledwie 6 W poboru mocy koszty pracy systemu są w porównaniu tak niskie, jak w przypadku radia tranzystorowego (przy 18 centach / kWh około 9,50 € / w roku). Aparatura pracuje w bezobsługowym trybie ciągłym przez kilka dziesiątków lat. Inwestycja, która opłaca się i Państwu i Państwa nieruchomości.

System Drymat jest Waszym rozwiązaniem z Certyfikatem ISO i Gwarancją zwrotu pieniędzy.