Analiza

Gdzie dokładnie leży problem?

Zawilgocenia elementów budowlanych są zawsze przedmiotem sporów na budowie. Późniejsze kwestie, kto od strony architektoniczno-budowlanej odpowiedzialny jest za zawilgocenie elementów budowlanych i / lub z jakimi przyczynami wystąpienia wilgoci mamy do czynienia, możemy wyjaśnić przy pomocy naszego mikrofalowego urządzenia pomiarowego w ramach nieniszczącego pomiaru na miejscu, bez zafałszowania pomiarów przez sole w murach.